С 16 проекта участват кметства, детски градини и училища от община „Тунджа“ в конкурса „Чиста околна среда – 2022“ на ПУДООС

С 16 проекта  на обща стойност 217 500 лв. участват кметства, детски градини и училища от община „Тунджа“ в Националния конкурс „Чиста околна среда – 2022“ на Предприятието за управление за дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).

За първи път рекорден брой кметства от общината – 14, са се включили с проекти в конкурса за изграждане на спортни и фитнес площадки, зони за отдих и детски кътове. Това са кметствата в селата Межда, Болярско, Гълъбинци, Голям манастир, Бояджик, Веселиново, Окоп, Скалица, Роза, Стара река, Меден кладенец, Козарево, Драма и Чарган. За проектни предложения на общини и кметства максималната сума е 15 000 лв., а отпуснатите средства за тази група проекти е 2 000 000 лв.

С проекти в конкурса са се включили и ДГ „Щурче“ с. Кукорево и НУ „ Васил Левски“ с. Завой, но за тях средствата са до 7500 лв., а отпуснатият лимит е 1 500 000 лв.

За участие в конкурса са подадени 1734 проекта от цялата страна.