С церемония „Първа копка“ започна ремонтът на Регионален исторически музей – гр. Ямбол

Днес, 10 април 2023 година, пред сградата на Регионален исторически музей – Ямбол, намираща се, на ул. „Бяло море“ 2, се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца – от 23.04.2021 г. до 31.12.2023 г.

Церемонията започна в 13:00 часа. Присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметът Енчо Керязов, общински съветници, ръководителят на проекта инж. Елена Балчева, инж. Николай Георгиев, управител на фирмата изпълнител ДЗЗД „АВС-чертог“, Надрияна Василева, управител на  ДЗЗД „Дедал – Мена“, арх. Георги Георгиев – проектант, директорът на Регионален исторически музей д-р Стефан Бакърджиев и граждани.

„За мен е изключително удоволствие днес отново да бъдем заедно и да дадем начало на строителните дейности на един дългоочакван проект – „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“, един проект, който в миналия програмен период беше заложен като резервен. Искам да благодаря на моя екип и на всички от общинска администрация, които работиха за това той да се случи в този програмен период. „Първата копка“ винаги е била важна церемония при всяко едно строителство, но за нас е изключително важно колко качествено ще бъде завършен този проект. За нашия екип говоренето никога не е било голям приоритет –  най-важни са нашите действия за развитието, облагородяването и просперитета на нашия роден град, най-важна е оценката на нашите съграждани, защото делата говорят повече от хиляди думи. Искрено се надявам, че това дело ще бъде доведено до успешен край и след неговото приключване ще се поздравим и с успешното му завършване,“ каза кметът на община Ямбол Валентин Ревански. Той пожела успех на екипа, който работи по проекта.

Инж. Николай Георгиев, управител на фирмата изпълнител ДЗЗД „АВС-чертог“, изтъкна, че жителите на Ямбол живеят на най-доброто място в Европа, кръстопът на цивилизации. Той допълни, че след ремонта музеите в града – Регионален исторически музей и Музей на бойната слава, ще бъдат едни от най-модерните в България.

След неговите думи Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, отслужи водосвет за успех на начинанието, а кметът Валентин Ревански и инж. Николай Георгиев направиха символичната първа копка на обекта.

На последвалата пресконференция, която също се проведе на открито пред Регионален исторически музей, инж. Елена Балчева представи подробно дейностите по проекта пред присъстващите журналисти и гости.

Проектът „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“  се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол и е част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“,  на обща стойност 1 911 225.24 лева.

Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596.24 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 639 629.00 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Регионален исторически музей., дейности по цялостно модернизиране на сградата, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея. Изпълнението на задачата ще създаде възможност „Регионален исторически музей“ – гр. Ямбол  да опазва и представя движими и недвижими културни ценности.

Строителните работи включват: изграждане на пристройка, чрез която се увеличава експозиционните площи на музея и ще се ползва и за презентативни нужди; монтаж на асансьор, чрез който се осигурява достъпност до втория етаж на музея; подмяна на електрическата инсталация; създаване на пожароизвестителна и мълниезащитна инсталации; подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна инсталация, изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение; ремонт на отоплителната инсталация – предвижда почистване на отоплителните тела и монтаж на термостатични радиаторни вентили за контрол на температурата; вентилационна система; климатична система и др.

Дейностите по проекта са свързани не само с основен ремонт, но и с функционално преустройство и създаване на нова експозиционна зала.

Планирано е и закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане. Предвижда се подмяна на витрини, шкафове, озвучителна система, проектор и др.

Предстои избор на изпълнители на дейностите за доставка на обзавеждане и оборудване, както и за извършване на одит на проекта.