С рекорден преходен остатък в две направления Ямбол влиза в 2021 година

Най-голям преходен остатък в направление местни дейности (местни приходи) за последните 12 години е реализирала Община Ямбол през 2020 година. Той е в размер на 5 017 188 лева .

Общият размер на преходния остатък на Община Ямбол е 16 762 030 лева., отново най-висок за последните 12 години.

От тях 12 357 748 лева са от местни дейности. 5 017 188 лева са пряко свързани с работата на Общината,  към тях се добавя целевата субсидия в размер на 7 340 560 лева, с която Ямбол беше подкрепен от правителството.

Остатъкът от делегираните от държавата дейности е 4 404 282 лева.

 

За сравнение – остатъкът, прехвърлен в бюджета за 2020 г. от 2019 г. в частта за местни дейности, с който настоящото ръководство започна първата бюджетна година от мандата си, беше  2 636 745 лв. 

 

На базата на тези данни могат да бъдат направени изводи за това как са се управлявали средствата на данъкоплатците през последнaта 2020 година, както и да се сравни  работата,  извършена през годината и средствата, останали за 2020 година,  в сложната епидемиологична обстановка, в която се намираме.

Следваната от сегашното управление посока и целта на направените оптимизации на разходите са свързани с по-големи възможности и реализиране на проекти в полза на гражданите.

„Явно Община Ямбол правилно е планирала бюджета си, добре е изразходвала средствата и с най-малък разход вече са постигнати резултати, които се надяваме да удовлетворяват гражданите на Ямбол. Добрият преходен остатък ни дава увереност, че през тази година ще имаме възможност да изпълним повечето проекти, които сме планирали. Винаги съм смятал, че резултатите в цифри са най-точни и най-показателни за оценка на  работата във всяка една сфера – било то в управление на семеен бюджет, частна фирма, община или друг вид организация. Благодаря на всички, които ни се довериха, надявам се, да сме оправдали доверието и очакванията Ви!“, коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански.