С почит към народните будители

Денят на народните будители бе отбелязан тържествено  и в СУ“Свети Паисий Хилендарски“, с. Скалица. Като наследници на създателя на „История славянобългарска“, първото възрожденско произведение на българската историография, учениците гордо произнесоха за пореден път имената на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Григорий Цамблак, Матей Граматик, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание.