„С очите си видях бедата“ – конкурс за рисунка

Регионална дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ямбол обявява конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедета“ – 2022 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Тематичен обхват:  – Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

Възраст на участниците:

Първа група – от 7 до 10 години; 

Втора група- от 11 до 13 години;

Трета група – от 14 до 18 години.

 Категории участници:

 Първа категория – Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

 Втора категория – Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

 Трета категория – Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

Формат на листа: 35/50 см. без да е паспартирана    Техника: по избор на участника

Данни, които всеки участник изписва на гърба на листа:

  • име, презиме, фамилия;
  • възраст;
  • Точен адрес/ държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/
  • Училище, ръководител, телефон за връзка

Класираните на първите три места във всяка възрастова група и категория рисунки участват в националния етап на конкурса.

Краен срок за предаване на рисунките 31.03.2022 г. в РДПБЗН- Ямбол на адрес: ул. „Жорж Папазов“ № 18 (Сградата на Областна администрация).

Лице за контакт  –  Весела Комитова – тел. 0892 236 034