С открит урок за правата и задълженията на учениците стартира образователна програма на ямболските съд и прокуратура

С открит урок на тема „Основни положения в законодателството, свързано със статута на учениците – права и задължения“ стартира  образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Урокът ще се проведе на 23 октомври, 2023 г. от 16,10 ч. в съдебна зала № 3 на Окръжен съд – Ямбол пред ученици от 11 А клас на ПГ „Васил Левски”. Лектор  и модератор ще бъде председателят на Адвокатска колегия – Ямбол Атласка Данкова.

В учебната програма за 2023 – 2024 г. са включени десет теми,  свързани с превенцията срещу употребата на  наркотични вещества, домашното насилие, трафика на хора, киберпрестъпленията, правата на децата в съдебните процедури и много други. Представяне на професиите съдия, прокурор и адвокат ще направят председателите на Окръжен съд, Окръжна прокуратура и Адвокатска колегия на 20.11.2023 г. Според предварителния график, последният урок за обобщаване на наученото и връчването на удостоверенията е насрочен за 16 април, 2024 г.

В обучението на учениците са включени съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Ямбол, прокурори от Окръжна прокуратура – Ямбол, както и адвокати от Адвокатска колегия – Ямбол.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието.

 

  Катя Няголова

 Връзки с обществеността

 Окръжен съд – Ямбол