С дискусия младите хора на община „Тунджа“ отбелязаха международния си празник

На 12 август 2022 г. – Международен ден на младежта, в Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево, се състоя среща-дискусия с младежи от селата Тенево, Безмер, Маломир, Ботево и Бояджик, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ и Сдружение с нестопанска целмлади хора

„Читалища с бъдеще-2012“.

Участие в нея взеха и Димитър Димитров – заместник-кмет на община „Тунджа“, кметовете на селата Бояджик и Безмер – Елена Маджарова и Росен Русев, читалищните секретари от населените места. 

Срещата бе открита с емоционално обръщение към младите хора от Нели Ройдева – председател на Сдружение „Читалища с бъдеще – 2012“: „…Вярвам в необходимостта и значимостта на съвместното партньорство между общината, читалищата и всички вас, млади хора. Пътеката на времето, по която днес вървим, е трудна, но си струва, защото тя е път през времето към бъдещето, а бъдещето е на Ваша страна, на страната на младостта …“, бяха част от думите й.

Приветствие към участниците отправи и Димитър Димитров – заместник-кмет на община „Тунджа“. Той ги прикани да се включат с идеи, както за  предстоящото Десето издание на Младежкия фестивал „Тунджа – творчество и иновации“,  така и по други въпроси, които ги вълнуват.

За реализираните мечти младите хора в община „Тунджа“ да имат свой празник, говори Росица Кралева, секретар на читалището в село Безмер, на фона на презентация с най-запомнящите се моменти от фестивала през годините.

Неговото първо издание става възможно благодарение на 25 ентусиазирани млади хора от с. Безмер. През 2008 г. те учредяват Сдружение с нестопанска цел „Младите за Безмер“, с председател Росен Русев /сегашен кмет на селото/. Сдружението се ангажира с обществено полезни дейности, популяризиране на спорта и художественото творчество сред младите хора, участие в управленските процеси на селото. „Младите за Безмер“ кандидатстват пред Държавната агенция за младежта и спорта и печелят проект по Програма за младежки дейности 2008-2010. В рамките на проекта са подготвени и реализирани дискусионен младежки форум „Традиционната народна култура през погледа на младия човек“; конкурс за есе „Младите хора и традициите в нашето съвремие“; фолклорен спектакъл „Тунджа на младите“ от самодейни младежки формации, а също така и Младежки фестивал „Творчество и Иновации „Тунджа-2009“ с международно участие.

През годините, освен младежи от населените места на община „Тунджа“, във фестивала са участвали групи и отбори от Украйна, Русия, Румъния, Гърция. Голям интерес предизвикват кътовете по стрийтбол, дартс, дърпане на въже, боулинг с дини, провеждани са и демонстрационни мачове на възпитаниците на боксов клуб „Априлец“, с треньор Димитър Мутафов и други игри, но най- атрактивен остава кътът по пейнтбол.

Присъстващите кметове и читалищни секретари също поздравиха младежите, които получиха подаръци от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Младите хора предложиха участие на любими изпълнители и нови игри, които да се включат при възможност във формата на фестивала като: футбол, народна топка, волейбол, картинг, щафета с препятствия, ориентиране и много други.

Освен идеи за предстоящия фестивал, младежите от селата Тенево, Безмер, Маломир, Ботево и Бояджик, показаха активна позиция по отношение на опазване на околната среда, възможностите за отдих и спорт. Сред поставените на специално подготвен борд идеи, имаше предложения за почистване на населените места, изграждане на беседки, създаване и оборудване на младежки клуб.

Ползотворната среща, носеща енергията и оптимизма на младостта, продължи с кръшни български хора, непринудени разговори между участниците и пожелания за нови срещи на Младежкия фестивал в село Безмер.