Съхранени традиции

Поздрав към ръководството на Община „Тунджа“ отправи и Детска коледарска група „Юнаци“ при Народно читалище „Добри Керанов-1961“, с. Стара река.

Кметът на Община „Тунджа“ – Станчо Ставрев благодари на коледарчетата, че тачат традициите. Той приветства Нина Колева – кмет на село Стара река и Донка Йорданова – читалищен секретар и ръководител на групата, за работата им с младите хора от селото, за съхраняването и предаването на традициите. Нина Колева сподели, че Детската коледарска група досега се е изявила успешно в Стара река и на празници в населени места в общината, като предстоят и още такива в Навечерието на Коледа.

По-късно „Юнаци“ играха и пред административната сграда на общината, доставяйки много радост и на служителите от община „Тунджа“ и на гражданите от гр. Ямбол.