Състезание по първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

БЧК – Ямбол организира състезание за Ученически екипи по първа помощ пред Църква „Свети Николай Чудотворец“ – Ямбол. Участие в него взеха 9 отбора. По време на състезанието се проверяха уменията на учениците за оказване на първа помощ. Състезанието бе открито официално от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, който поздрави участниците за тяхната мотивация да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа помощ и спасяване на човешки живот.

Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК – Ямбол, запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др. По регламент всеки отбор преминава през четири пункта и се оценява от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На втори и трети пункт, участниците действаха по предварително зададени ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на две пострадали лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. Съдии на пунктовете с практически ситуации бяха д-р Петя Качулева, д-р Антонина Манчева и доброволци на БМЧК, обучени на национално ниво по темата.
 Стойчо Стойчев, Зам. председател на Български Червен кръст връчи грамоти и награди на всички участници в състезанието. Победител в Състезанието за Ученически екипи по първа помощ е отборът на ОУ „П.Р. Славейков” – гр. Ямбол, на второ място се класира СУ „П. Яворов“ – гр.Стралджа, на трето място е отборът от СУ „Д-р П. Берон ” – гр. Болярово.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол