Състезание по първа помощ за ученически екипи

БЧК-Ямбол организира състезание за Ученически екипи по първа помощ, участие в него взеха 8 отбора. По време на състезанието се проверяха уменията на учениците за оказване на първа помощ. Състезанието бе открито официално от Гергана Георгиева, щатен специалст в Секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, която поздрави учениците за тяхната мотивация да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа помощ и спасяване на човешки живот.
Г-н Георги Георгиев, старши експерт в Регионално управление на образованието-Ямбол приветства младежите и пожела успех в състезанието на всички.
Гергана Георгиева, запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието-състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др. По регламент всеки отбор преминава през четири пункта и се оценява от съдии-квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На втори и трети пункт, участниците действаха по предварително зададени ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на две пострадали лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. Съдии на пунктовете с практически ситуации бяха д-р Петя Качулева, д-р Антонина Манчева и доброволци на БМЧК, обучени на национално ниво по темата.
Участниците в състезанието получиха грамоти и награди. Победител в състезанието за Ученически екипи по първа помощ е отборът на ОУ „П.Р. Славейков”-гр. Ямбол, на второ място се класира СУ „П. Яворов“-гр.Стралджа, на трето място е отборът от ПМГ„Атанас Радев ”-гр.Ямбол.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол