Състезание по първа помощ за ученици

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

БЧК – Ямбол организира състезание за ученически екипи по първа помощ в Градски парк, участие в него взеха 11 отбора. По време на състезанието се проверяха уменията на учениците за оказване на първа помощ. Състезанието бе открито официално от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, който поздрави участниците за тяхната мотивацията да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа помощ и спасяване на човешки живот.

Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК Ямбол, запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др. По регламент всеки отбор преминава през четири пункта и се оценява от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На втори и трети пункт, участниците действаха по предварително зададени ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на две пострадали лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. Съдии на пунктовете с практически ситуации бяха           д-р Петя Качулева, д-р Антонина Манчева и доброволци на БМЧК, обучени на национално ниво по темата.

Победител в Областното състезанието за Ученически екипи по първа помощ е  отборът на СУ „П.Яворов“ – гр.Стралджа, на второ място се класира ПГПЧЕ „В.Карагьозов”  – гр. Ямбол, на трето място е отборът от ОУ „П.Р.Славейков” – гр. Ямбол. Инж. Митко Филипов връчи грамоти и награди на всички участници в състезанието.