Състезание по бедствена готовност за възрастни хора

Българския Червен кръст организира състезание по бедствена готовност за възрастни хора, което се проведе в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен по повод Международния ден на възрастните хора. Инициативата се провежда за четвърта поредна година и е част от дългосрочната политика на БЧК за активен и здравословен живот на възрастните хора. ОС на БЧК – Ямбол участва в състезанието с отбор, в състав: Таня Баракова, Стоянка Василева, Елена Манолова и Костадин Атанасов. Ръководител на отбора бе Гергана Георгиева.

В надпреварата се включиха 16 отбора от цялата страна, отборът от гр. Ямбол се представи много добре. Състезателите са на възраст над 60 години и бяха обучени в оказването на първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакции при бедствия. По време на състезанието възрастните хора имаха възможност да покажат практически умения при оказване на първа помощ и се справиха с травми от спортни и битови инциденти, както и оказваха психологическа подкрепа на пострадали при наводнение. Освен практическите пунктове, възрастните хора демонстрираха добри знания и на пунктовете за теоретични знания, свързани с права на възрастните хора и нормативни документи. Всички участници в състезанието получиха грамоти за участие и награди.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол