Съпричастност и благотворителност: Ямбол помага на деца с тежки заболявания, събирайки близо 24 000 лв.

Събраните средства от благотворителната продажба на коледни картички от община Ямбол през декември 2023 г. са 23 802,82  лв., което е почти двойно в сравнение с предходни години. Средствата постъпиха целево във фонда на кампанията „Подай ръка – спаси живот” за медикаментозно и оперативно лечение на тежко болни деца и млади хора, което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса или други доброволни здравноосигурителни фондове.

Община Ямбол изказва благодарност на всички, които участваха в реализирането на шестнадесетата поред кампания и допринесоха за успешното й провеждане.

Само през 2023 г. със средства от благотворителната кампания „Подай ръка-спаси живот“ бяха подпомогнати седем деца от Ямбол с тежки здравословни проблеми.

Продължава приемът на документи за подпомагане и на други деца. Документите се приемат в деловодството на община Ямбол. Заявление и декларация по образец се попълват при приема. Необходими са още експертно решение на ТЕЛК, епикриза от специализирано лечебно заведение, етапна епикриза  издадена от семейния лекар за моментно  състояние на детето, копие на Рецептурна книжка (при необходимост) и евентуално други документи, даващи повече информация за конкретния случай. Подробна информация кандидатстващите могат да получат и на тел. 046/681 405.