Съобщение

Уважаеми дами и господа земеделски стопани,

 

Моля да предоставяте заявленията си по чл. 70 и декларациите си по чл. 69  в електронен вариант, за да могат да се приемат успешно в новата програма за качване на правно основание- „FERMA WIN” и за да се спазят всички последващи процедурни срокове, свързани със споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ. Електронните образци на заявления по чл. 70 и декларации по чл. 69 могат да бъдат изтеглени от електронната страница на МЗХГ. Крайният срок за подаване на заявления по чл. 70 и декларации по чл. 69 е 31.07.2020 година. Разчитаме на Вашето сериозно отношение за приемане и качване на правно основание за стопанската 2020/2021 година и се надяваме, че по- голямата част от Вас няма да изчаквате крайния срок(31.07.), а ще си подадете коректно попълнени заявленията и декларациите в електронен вариант още в края на юни и началото на юли.

Предварително благодарим за разбирането!

Живко Тодоров

Началник  на

ОСЗ „Тунджа-Ямбол”