Съобщение

До 30. 06. 2017г. във Военно окръжие  Ямбол се приемат документи за кандидатстване  за военнослужещи за военно формирование от Сухопътните войски. Длъжностите са за механик водачи на танк /Т-72/ , мерачи на танк /Т-72/, механик водачи на МТЛБ и шофьори общо 43 броя. Службата ще се изпълнява в град Сливен. Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи на войнишки длъжности, както следва:

 • да не са по възрастни от 28 г.
 • да не са осъждани и следствени
 • да са годни за военна служба
 • да нямат друго гражданство
 • да притежават средно или по високо образование

Могат да кандидатстват и граждани освободени от военна служба / кадрова / отговарящи на следните условия :

 • да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”
 • да не са по възрастни от 41 г.
 • да не са минали повече от 10 г. от уволнението

До 09. 06. 2017г. във Военно окръжие  Ямбол се приемат документи за кандидатстване  за военнослужещи в Националния военен университет в град Велико Търново както следва:

– Офицери 2-ма / двама/ с ОКС  „бакалавър” по специалност  от професионално направление „Военно дело“ до 50 годишна възраст със звание капитан и капитан или ст. лейтенант.

– Старшини 3-ма /трима/ Специалност придобита в Професионален сержантски колеж (ПСК) или ССВУ

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи, както следва:

 • да не са осъждани и следствени
 • да са годни за военна служба
 • да нямат друго гражданство освен българско.

 кандидатите да са освободени от военна служба / кадрова /

 • да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”
 • да не са по възрастни от 50 г.
 • да не са минали повече от 10 г. от уволнението
 • да притежават военна отчетна специалност по длъжностите за който кандидатстват
 • да притежават военно звание по резерва , изискващо се за длъжността за която кандидатстват или по високо.

За справки и повече информация в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони

66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров