Съдилищата в Ямболски съдебен регион отчитат дейността си

Точно в 11,00 ч., в конферентната зала на хотелски комплекс „Диана палас“ – Ямбол, започва общото събрание за обсъждане на годишния доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район. Пред тях председателят на Окръжен съд – Ямбол съдия Васил Петков ще направи презентация на резултатите по всички направления на дейност на съдилищата от Ямболския съдебен район.     

Пълният доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район е публикуван на интернет-сайта на Окръжен съд – Ямбол.