Съветът за развитие решава днес за конкурса „Инвеститор на годината“

На основание Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие областния управител свиква заседание на Областния съвет за развитие на област Ямбол, което

ще се проведе на 17  октомври 2017 г. (вторник) от 10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Ямбол. 

Обсъждане и одобряване на Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020 към 31.12.2016 г.

Обсъждане и одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020

Вземане на решение за провеждане на конкурс Инвеститор на годината – 2017 г. в област Ямбол.