Съветниците на БСП настояват за отпадане на таксите в детските градини и ясли

   Безплатните детски градини и ясли са инвестиция с висока възвръщаемост, а не просто разход за общинския бюджет, заяви на пресконференция на групата съветници на БСП в Общински съвет – Ямбол председателят на ямболската организация на левицата и председател на групата съветници Катя Георгиева. Предложението за премахване на таксите беше внесено в Общински съвет в началото на март, но четири месеца беше оставено да отлежава на бюрото на председателя на Общински съвет преди да го публикува на сайта на общината, а близо 8 месеца по-късно е допуснато да влезе за гласуване в дневния ред на утрешното заседание на 30 октомври.
Катя Георгиева поясни, че с въвеждането на безплатни такси за детски заведения всяко дете в Ямбол ще  има достъп до образование, независимо дали родителите могат да си го позволят, ще се увеличат трудовите доходи и заетостта, а повече години в детската градина ще означават по-високи образователни резултати и по-квалифицирана работна ръка.

Предложението е мотивирано със стряскащите примери на статистиката за Ямбол, според които градът намалява със средно по 1000 души на година, което се дължи основно на ниската раждаемост и изселването на младите хора.
Според БСП жизнената среда не е само инфраструктура, която е приоритет на ГЕРБ-управлението вече 11 години, а и условия, които местната власт създава. А с премахването на таксите общинското ръководство може да покаже отношение към младите семейства, подчерта още Катя Георгиева.
Тя припомни, че през 2017 г. от местни приходи община Ямбол е финансирала увеличение на администрацията с 48 бройки, а за 2019 г. иска още 5. Финансирането на тези допълнителни бройки се равнява на необходимите средства за отпадането на таксите, подчерта още председателят на групата съветници на БСП и призова общинските съветници от мнозинството да излязат от удобството си да гласуват само предложенията на кмета и да вземат решение в полза на гражданите.
Общинският съветник Мариета Сивкова изрази позицията на колегите си от БСП защо няма да подкрепят отчета на бюджета за 2017 г. Тя изтъкна, че бюджетът не е изпълнен, защото при план 53 833 258 лв., отчетът е само за 47 171 052 лв.; инвестиционната програма е рeализирана едва на 50 %. Приходите са с 2,5 млн. лв. по-малко, няма разчет колко от събрание средства са за 2017 г. и колко от предни години, което показва истинската работа на администрацията.
По повод на предложението да се изготви проект за мост, който да свързва комплексите „Възраждане” и „Васил Левски” с централната част на града, общинският съветник Светослав Стоев повдигна въпроса защо само се дават средства за проектиране, през 2018 г. за това са заделени близо 1 млн. лв. от бюджета, а самите проекти не се осъществяват.
Катя Георгиева сигнализира и за поредното безхаберие и некомпетентност от страна на председателя на Общински съвет, като обясни, че вече е обнародвана Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, а все още Общински съвет – Ямбол няма изработени вътрешни правила за организация на изпълнението й, а крайният срок изтича на 5 ноември. БСП има предложение за вътрешни правила и ще поиска провеждане на извънредна сесия, за да се спази изискването на Наредбата.