Съветниците да дарят възнагражденията си за паметника на Левски в Ямбол предлагат от ГЕРБ

Общинският ръководител и председател на групата съветници на ПП ГЕРБ Александър Стойков внесе в Общински съвет Ямбол предложение относно възнагражденията на общинските съветници за месец октомври 2021г.

Във връзка с желанието на председателя на Общински съвет Ямбол Антон Шиков да не се провежда редовно заседание на ОбС през месец октомври, както поради пандемията, така и заради предстоящите избори, групата общински съветници от Политическа партия ГЕРБ излязоха с конкретни предложения.

Първото предложение на съветниците е – при липса на заседание, да не се свикват и постоянните комисии, и съответно да не се изплащат възнагражденията на общинските съветници за този месец, в които реално няма да има сесия и няма да се вземат решения.

Съветниците от ПП ГЕРБ предлагат още: „Спестените средства от бюджета за издръжка на ОбС Ямбол, включващи възнагражденията и осигуровките на всички 37 общински съветници, в това число и на председателя, за месец октомври 2021г. да бъдат прехвърлени, с решение на ОбС, в дарителската сметка на община Ямбол, в подкрепа изграждането на паметник на Васил Левски в града“.