Сформира се Областна координационна група за учене през целия живот

????????????????????????????????????

В изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и Европейската програма за учене на възрастни Министерството на образованието и науката инициира създаването на Областни координационни групи за учене през целия живот. При координацията на областния управител и със съдействието на РУО Ямбол такава бе сформирана и в област Ямбол. Председател на Координационната група е началникът на РУО Стойко Стойков. В механизма се включват представители на общините, на Бюрата по труда, на работодателските организации, учебни заведения, които работят с възрастни, читалища и др. Целта е осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, както и нейното прилагане на областно ниво.

„Всички ние сме убедени, колко важна е квалификацията, колко важно е да продължава ученето през целия живот. Защото всичко това е предпоставка за развитие първо личностно и след това на ниво общество“, каза при откриване на старта на работата на Областната координационна група, областният управител Димитър Иванов.

На първото събиране се прие Правилник за дейността на Координационната група, както и нейният състав.