Супервизияя за родители и учители

На 2 и 3 септември в хотел-ресторант „Пиргуля”, община „Тунджа” се проведе супервизия за учители и родители от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево и НУ „Васил Левски”, с. Завой по проект „Компас” – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”. По време на двудневната супервизия беше дискутирана ролята на родителя и учителя в образователния процес и динамиката в комуникацията учител-родител. Зам.-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев запозна присъстващите с политиките в образованието на местно ниво. Най-голям интерес предизвикаха интерактивните занимания „Пейнтбол на село – в училище и в детската градина“ в рамките на проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, който се финансира с ресурсите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.