Строително-монтажните дейности по проект  „Ремонт на Музей на бойната слава“ в Ямбол започнаха с церемония „Първа копка“

На 19 юни 2023 г. в двора на Музея на бойната слава в Ямбол се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт на Музей на бойната слава “, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е до  31.12.2023 г.

Церемонията започна в 10:00 часа, последвана от пресконференцията по проекта. На церемонията присъстваха заместник-кметът на община Ямбол г-н Енчо Керязов, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, общински съветници, ръководителят на проекта Здравка Терзиева, Николай Георгиев и  Васил Горнаков, управители на Обединение „АВС- ИНКОМ“ ДЗЗД, изпълнител на строително-монтажните работи, Георги Василев, управител на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, арх. Сотир Камбуров, ръководител на проектантския екип, директорът на Музей на бойната слава.

 „Днес сме се събрали, за да поставим началото на още един важен за нашия град проект. Нашата цел е да възстановим и обновим първия в България общински Музей на бойната слава –  емблематично за нашето славно минало място, където историята и паметта се преплитат и ни разказват за героичните подвизи на Двадесет и девети ямболски пехотен полк и Четвърти конен полк във войните за национално обединение. Пожелавам успех на всички, които работят по този проект,“ каза Енчо Керязов.

Николай Георгиев, един от управителите на Обединение „АВС- ИНКОМ“ ДЗЗД, изтъкна: „На мен и на колегата Горнаков се падна да обновим единствения в България общински Музей на бойната слава. Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще. Библиотеките и музеите са тези учреждения, които пазят нашето минало. Тук по-голямата част от сградите са на повече от сто години. Няма да ни бъде много лесно, защото преди сто години строителството беше по-различно, но обещавам, че когато дойдете в края на годината, ще видите нещо коренно различно от това, което виждате в момента.“

Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, отслужи водосвет за успех на начинанието в съслужение с отец Стоян.

„Първата копка“ беше осъществена от заместник-кмета Енчо Керязов и двамата управители на обединението изпълнител – Николай Георгиев и Васил Горнаков.

На последвалата пресконференция, която също се проведе на открито в двора на Музея на бойната слава, Здравка Терзиева представи подробно дейностите по проекта пред присъстващите журналисти и гости. Архитект Камбуров отговори на въпроси относно проектните решения, включени в изготвения проект.

Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570, 60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие Юг. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 607 162, 26 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и частично обзавеждане и оборудване. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление на обща стойност 762 408, 34 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020. Изпълнител на инженеринг по проекта е Обединение „АВС-ИНКОМ“ ДЗЗД. Стойността за изпълнение на договора е  в размер на 2 108 400 лв. с ДДС.

Проектът обхваща дейности по ремонт и модернизиране на  сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея.  С осъществяване на дейностите, заложени в проекта ще се постигнат следните резултати:

–          създаване на условия за равен достъп до музея и участие в мероприятия за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

–          повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

–          подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

–          развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.