Строителни дейности в 16 населени места извършва Община „Тунджа“

В община „Тунджа“ се извършват строителни дейности в 16 населени места.  

Текат довършителни работи по новия корпус на детската градина в с. Роза, след което предстои оборудване и обзавеждане на сградата.

В с. Роза се изпълняват и строително-монтажни работи по изграждане на канализация по ул. „Марица“. Завършени са ремонтните дейности в Младежкия клуб на селото, предстои да бъде обзаведен и оборудван.

В Тенево тече основен ремонт на две улици, а в Ботево на една. Обектите се финансират със средства по проект към МИГ „Тунджа“ – „Строителство, реконструкция или рехабилитация на ул. „П. Волов“ и ул. „Поп Андрей“ в с. Тенево и ул. „Странджа“ с. Ботево, община „Тунджа“. По друг проект към МИГ „Тунджа“ стартираха дейности по основен ремонт на детската градина в с. Крумово и основен ремонт на отоплителна инсталация на ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево. И по двата проекта общината дофинансира индексирането на строителните дейности заради инфлацията.

Третото село, в което тече основен ремонт на улична мрежа, е с. Ханово, където се извършват ремонтни дейности по ул. „Ю. Гагарин“.

Започна строителството и на участък от общинската пътна мрежа – основен ремонт на ул. „9-ти септември“ в с. Миладиновци.

В момента започва основният ремонт на водопроводната мрежа по ул. „Кокиче“ с. Веселиново. Пред завършване е и ремонтът на кметството в с. Окоп.

Завършени са и детските площадки в населените места – Калчево, Межда, Голям манастир, Гълъбинци, Болярско, Каравелово, Окоп, Скалица и Маломир.

След приемането на разчетите по капиталовата програма за 2023 г. за новите обекти стартира подготовката по процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.

По програмата за текущи ремонти на улична мрежа предстои да бъдат асфалтирани улици в селата Чарган и Могила.