Стралджа подготвя кукерските такъми

В Стралджа и селата на общината започна подготовката за традиционните кукерски игри. Читалищата,които са основните организатори на атрактивния народен празник, вече събират желаещите да се маскират и правят разпределение на ролите. По домовете мъже и жени дотъкмяват костюмите, разказват се спомени, подготвят се костюми и за най-малките, които за първи път ще облекат кукерски дрехи.


Според културния календар кукерските празници в общината ще поведат джинотци. Те ще изгонят злите духове на 21 януари. Ще ги последва Воденичане, където планират кукерските игри с обход на домовете на 3 и 4 февруари. Кукери ще танцуват и в останалите села на общината. Представителни групи ще вземат участие и в традиционния Общински кукерски празник, който ще се проведе на 17 февруари.