„Стралджански вести“ представя: Пенко Пенков и втората му книга „Махала без име“