Стипендия за отличник от община „Тунджа“

На 17 юли от 11.00 часа в община „Тунджа“ народният представител Кристиан Вигенин ще връчи еднократна стипендия за високи постижения в образованието на Марияна Василева Василева от с. Козарево.
През изминалата учебна година Марияна завърши средното си образование в Професионална гимназия по Икономика „Г.С.Раковски“- гр. Ямбол, с пълно отличие. Приета е за студент във Великотърновския университет по специалността „Българска филология“.