Стипендии за талантливите деца на „Тунджа“

За пореден път, на 17 април 2019 година, в навечерието на своя празник община „Тунджа” удостои със стипендии и еднократно финансово стимулиране ученици и студенти постигнали високи резултати в образованието и спорта.

„.. Връчването на днешните стипендии и еднократно финансово стимулиране са поредното доказателство, че в нашата община растат отговорни и умни млади хора, които се стремят към по-високо образование и вярвам, че знанията, които те усвояват ще се върнат стократно на общината, на България…“, с тези думи се обърна към присъстващите ученици, студенти, учители и родители кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

След приветствените думи на кмета на общината, започна и най-вълнуващата част – връчването на стипендиите и еднократното финансово стимулиране на отличените ученици и студенти.

На настоящата, първа за 2019 г. сесия, бяха удостоени 69 млади хора от община „Тунджа“, както следва:

1. С едногодишна стипендия за студент в размер на 100 /сто/ лева месечно, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.:

1. 1. Мартин Атанасов Атанасов – с. Межда, община „Тунджа“, студент в Аграрен  университет, гр. Пловдив, специалност „Растителна защита” – І курс;

2. Със шестмесечна стипендия за ученици в гимназиален етап на обучение в размер на 70 /седемдесет/ лева месечно, считано от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.:

2.1.  Стоян Дончев Георгиев – с. Овчи кладенец, община „Тунджа;

2.2.  Симона Димитрова Димитрова – с. Овчи кладенец, община „Тунджа“;

2.3.  Габриела Георгиева Йовчева – с. Ботево, община „Тунджа“;

2.4.  Красимир Георгиев Йорданов – с. Меден кладенец, община „Тунджа“;

2.5.  Божидар Иванов Минчев – с. Скалица, община „Тунджа“;

2.6.  Христо Христов Данчев – с. Веселиново, община „Тунджа“;

2.7.  Янка Петкова Василева – с. Голям манастир, община „Тунджа“;

2.8.  Иван Добрев Добрев – с. Роза, община „Тунджа“;

2.9.  Ани Георгиева Колева – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;

2.10.  Кольо Георгиев Василев – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;

2.11.  Веселин Герганов Митев – с. Ботево, община „Тунджа“;

2.12.  Радина Даниелова Дичева – с. Тенево, община „Тунджа“

2.13.  Божидара Спасова Драгнева – с. Тенево, община „Тунджа“;

2.14.  Теодора Вълчева Петкова – с. Тенево, община „Тунджа“;

2.15.  Велина Вълкова Димитрова – с. Бояджик, община „Тунджа“;

2.16.  Янка Иванова Георгиева – с. Коневец, община „Тунджа“;

2.17.  Денис Петров Илиев – с. Победа, община „Тунджа“;

2.18.  Михаела Стоянова Георгиева – с. Завой, община „Тунджа“;

2.19.  Даниел Милчев Бумбалов – с. Ханово, община „Тунджа“;

2.20.  Красимир Костадинов Стефанов – с. Скалица, община „Тунджа“;

2.21.  Мария Иванова Щерева – с. Стара река, община „Тунджа“;

2.22.  Иван Ангелов Иванов – с. Калчево, община „Тунджа“;

3. Със шестмесечна стипендия за ученици в от начален и прогимназиален етап на обучение в размер на 50 /петдесет/ лева месечно, считано от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.:

3.1. Георги Стоянов Христов, с постоянен адрес с. Савино, община „Тунджа“;

3.2. Анна-Мария Христанова, с постоянен адрес с. Савино, община „Тунджа“;

3.3. Георги Стоянов Иванов, с постоянен адрес с. Маломир, община „Тунджа“;

3.4. Малина Янкова Стефанова, с постоянен адрес с. Симеоново, община „Тунджа“;

3.5. Стефания Цонкова Стоянова, с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

3.6. Антония Георгиева Сотирова, с постоянен адрес с. Тенево, община „Тунджа“;

3.7. Димитър Стефанов Косев, с постоянен адрес с. Маломир, община „Тунджа“;

3.8. Дида Павлова Христова, с постоянен адрес с. Тенево, община „Тунджа“;

3.9. Кремена Денчева Стоянова, с постоянен адрес с. Челник, община „Тунджа“;

3.10. Георги Радостинов Иванов, с постоянен адрес с. Калчево, община „Тунджа“;

4. С Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на образованието в размер на 200 /двеста/ лева:

4.1.  Иванина Живкова Иванова, с постоянен адрес с. Победа, община „Тунджа“;

4.2.  Иван Любчев Люцканов, с постоянен адрес с. Роза, община „Тунджа“;

4.3. Йорданка Марчева Марчева, с постоянен адрес с. Стара река, община „Тунджа“;

4.4. Нина Миткова Митева, с постоянен адрес с. Завой, община „Тунджа“;

4.5. Сашо Ангелов Левков, с постоянен адрес с. Тенево, община „Тунджа“;

4.6. Марияна Василева Василева, с постоянен адрес с. Козарево, община „Тунджа“;

4.7. Нина Тошева Тодорова, с постоянен адрес с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“;

5. С Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на спорта в размер на 500 /петстотин/ лева:

5.1. Даниел Панев Асенов , с постоянен адрес с. Кукорево, община „Тунджа“;

5.2. Боян Панев Асенов , с постоянен адрес с. Кукорево, община „Тунджа“;

5.3. Николай Пламенов Колев, с постоянен адрес с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“;

6. С Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на спорта в размер на 200 /двеста / лева:

6.1. Георги Любомиров Леков, с постоянен адрес с. Ботево, община „Тунджа“;

6.2. Кольо Иванов Иванов, с постоянен адрес с. Чарган, община „Тунджа“;

6.3. Моника Лалкова Атанасова, с постоянен адрес с. Савино, община „Тунджа“;

6.4. Катин Панев Асенов, с постоянен адрес с. Кукорево, община „Тунджа“;

6.5. Зорница Радостинова Георгиева , с постоянен адрес с. Овчи кладенец, община „Тунджа“;

6.6. Господин Пламенов Ангелов, с постоянен адрес с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;

6.7. Валерия Златанова Тонева, с постоянен адрес с. Чарган, община „Тунджа“;

7. С Еднократно финансово стимулиране за постигнати високи резултати в областта на образованието в размер на 100 /сто/ лева:

7.1. Иван Тодоров Христов, с постоянен адрес с. Чарган, община „Тунджа“;

7.2. Милена Иванова Минчева , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.3. Юлия Иванова Иванова , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.4. Теди Мариева Георгиева, с постоянен адрес с. Чарган, община „Тунджа“;

7.5. Иван Колев Атанасов , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.6. Георги Димитров Желев , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.7. Жельо Димитров Желев , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.8. Минка Малешкова Малешкова , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.9. Стилиян Росенов Петров , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.10. Маделин Цонкова Стоянова , с постоянен адрес с. Скалица, община „Тунджа“;

7.11. Стоян Мариев Георгиев, с постоянен адрес с. Чарган, община „Тунджа“;

7.12. Нели Георгиева Димитрова , с постоянен адрес с. Ген. Тошево, община „Тунджа“;

7.13. Васил Стоянов Стоянов , с постоянен адрес с. Межда, община „Тунджа“;

7.14. Живко Пламенов Панев , с постоянен адрес с. Тенево, община „Тунджа“;

7.15. Светломир Божидаров Едрев , с постоянен адрес с. Тенево, община „Тунджа“;

7.16. Руси Димитров Куртев , с постоянен адрес с. Ботево, община „Тунджа“;

7.17. Станислава Петрова Петрова , с постоянен адрес с. Завой, община „Тунджа“;

7.18. Георги Николаев Йорданов , с постоянен адрес с. Кукорево, община „Тунджа“;

7.19. Христос Стефанов Стефанов , с постоянен адрес с. Калчево, община „Тунджа“.