Статут на конкурса „Моята Кукерландия“

                                      

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1.Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ-зимни и пролетни празници,маскарадни игри.

2.Провокиране на творчески прояви в  областта на изобразителното изкуство.

3.Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.

 

  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”,организиран от Община Ямбол и Община „Тунджа”.

  2.Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.Конкурсните работи не подлежат на връщане.

  

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

1.Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”

2.Срок за представяне на творбите – до 16 февруари  2018г.

3.Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,училища, студия ,клубове, школи и др.

4.Възрастови категории за  конкурса:

І възрастова група –  участници от І до ІV клас

ІІ възрастова група –  участници от V до VІІІ клас

5.Техники:

Използват се всички  видове рисувателни техники върху картон.

6.Формат на рисунките: минимален 21/30см,  максимален 35/50см.

7.Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия”.

8.Оценяване:

За участие в конкурса се допускат  рисунки,на гърба на които  има следната информация: име и фамилия на участника, институция,клас,телефон.

Творбите се оценяват от компетентно жури.

Критерии – композиция, оригиналност,техническо изпълнение.

9.Награден фонд:

Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 февруари 2018 година от 17.30 часа, в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

10.Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия”.

E-mail:saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация:    НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126