Статут на конкурса за млади художници „Моята Кукерландия“

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1.Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ-зимни и пролетни празници,маскарадни игри.
2.Провокиране на творчески прояви в областта на изобразителното изкуство.
3.Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е част от Маскарадния фестивал „Кукерландия”,организиран от Община Ямбол и Община „Тунджа”.
2.Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.Конкурсните работи не подлежат на връщане.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1.Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
2.Срок за представяне на творбите – до 17 февруари 2017г.
3.Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,училища, студия ,клубове, школи и др.
4.Възрастови категории за конкурса:
І възрастова група – участници от І до ІV клас.
ІІ възрастова група – участници от V до VІІІ клас .
5.Техники:
Използват се всички видове рисувателни техники върху картон.
6.Формат на рисунките: минимален 24/33см, максимален 30/42см.
7.Тема:
Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия”.
8.Оценяване:
За участие в конкурса се допускат рисунки,на гърба на които има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.
Творбите се оценяват от компетентно жури.
Критерии – композиция, живописен стил, оригиналност.
9.Награден фонд:
Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 февруари 2017 година от 17.30 часа, в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.
10.Адрес за подаване на творбите:
гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия”.
E-mail:saglasie_jambol@abv.bg
За повече информация:
НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126