Статут – Коледарски празник Стралджа 2016

                Общинският коледарски празник в  град Стралджа се провежда всяка  година и има за цел  да  съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със   зимните  народни  празници,  да съдейства  за развитието на националното ни  песенно и танцово изкуство, да спомага за  приобщаването на младите към    културните  ценности.

Празникът има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

               Организатор  на празника е Община Стралджа.  Тя съставя програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително   подадени  заявки  за участие.

                Общинския коледарски празник „Стралджа’2016” ще се открие на 23.12.2016 г. /петък/ от  15.30ч.  на сцената  на НЧ  “Просвета – 1892” –    гр. Стралджа.

                Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите  от класирането  до един  час след  приключването на празника.

               ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на  групите ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават  участието на групите  пред организатора  най-малко 30 минути преди началото на  празника.

 

                 Организаторът си запазва  правото да прави промени в програмата в деня на празника.

 

                 Заявки за участие се подават до 15декември 2016 г. на адрес:

гр. Стралджа   ул. “Хемус” 12

Общинска администрация, Отдел ХД

                 За допълнителна информация и справка: тел.: 04761 – 64/ 67

 

                Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника.

 

                Разходите по пребиваването на участниците са  за сметка на   организациите  и   институциите,    на  които  са представители.

                                 РЕГЛАМЕНТ   ЗА   УЧАСТИЕ

                   Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната  програма изпълняват до 3 песни, благословия и фрагменти от  обичая  „коледуване”  –  в  рамките до 10 минути.

                    Колективите   ще бъдат  разпределени в две възрастови   групи.

                              Първа възрастова група      –      до     14 г.

                         Втора възрастова група      –      над   14 г.

 

                                       НАГРАДИ

 

                    На двете  възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и трето място, придружени с парична награда, специална и поощрителна  награда за най-добра   коледарска  група, най-добра обредна група,  за станеник, кравай и  др.

 

                                                                                Общ награден фонд: 1000 

 

ЗАБЕЛЕЖКА :  Заявилите  участие  женски коледарски  групи не   участват  в   класирането.

 

                                                                                                                      От организатора

photo_verybig_1190282