„Статистически изследвания“ – Ямбол връчи грамоти и поздравителни адреси на ученици от област Ямбол

На 8 юни 2021 г. отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ при ТСБ – Югоизток награди ученици от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, класирали се на втория етап от националния кръг на четвъртата Европейска олимпиада по статистика. Тържеството се проведе в сградата на Областна администрация Ямбол.

Присъстваха г-н Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол, г-н Драгомир Димитров, заместник областен управител на област Ямбол, г-жа Калина Казанджиева, директор на ТСБ – Югоизток, г-жа Петя Станкова, началник на отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, г-жа Мая Стойкова, заместник-директор по учебната дейност на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол,
г-жа Гинка Милкова – учител по математика, и учениците от отбор „Победители“ – Мария Георгиева и Светлан Колев.

Европейската олимпиада по статистика се организира за четвърти път в България. За учениците от област Ямбол това е първо участие. Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и в живота на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите,

обществено-хуманитарните и природните науки.

В надпреварата участваха общо 757 ученици от 98 училища в 38 града, разпределени в 301 отбора. Състезанието се проведе в два кръга: национален и европейски, а учениците бяха разделени в две категории – Категория А: ученици от X – XII клас и Категория Б: ученици от VIII – IX клас.

Възпитаниците на Езикова  гимназия „Васил Карагьозов“ взеха участие във втората категория, където всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация въз основа на подготвена за олимпиадата база със статистически данни в областта на околната среда – статистика на водите. Презентацията, която представи отбор „Победители“, беше на тема „Анализ на статистическите данни за водните услуги в България в периода 2014 – 2018 година“.

         Успешно представилите се в националния кръг ученици от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ получиха грамоти от председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски и поздравителни адреси от директора на ТСБ – Югоизток г-жа Калина Казанджиева.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток