Статистика на издателската дейност в област Ямбол през 2023 година

През 2023 г. в област Ямбол са издадени 38 книги с тираж 6 200 бр. В сравнение с 2022 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава със 7, а средният тираж на една книга за областта през 2023 г. е 163 броя, като през предходната година е бил 165.

 

Издадените брошури през 2023 г. в област Ямбол са 6 брошури с тираж 1 300 броя. В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на брошури се увеличава с 20.0%.

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.4% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.3%.

През 2023 г. са издадени 2 регионални вестника с годишен тираж 11 700 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници и тиражът им остава непроменен. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 2.0% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.1% от тиража на всички регионални вестници.