Статистика за работната сила в област Ямбол за първите три месеца на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 50.8 хил., от които 28.0 хил. са мъже и 22.7 хил. – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите лица се увеличава с 10.0%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 г. е 56.6% (при 52.8% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 5.9 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 65.1%, а при жените – 48.8%.

По брой на заетите лица област Ямбол е на осемнадесето място в страната, след област Враца (54.6 хил.) и преди област Перник (46.5 хил.), а по коефициент на заетост – на 3-то място, след област София (столица) (59.9%) и преди област Благоевград (53.8%).

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Ямбол е 48.3 хил., от които 26.7 хил. са мъже и 21.6 хил. – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите лица се увеличава с 15.0%.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 78.5%, съответно 84.4% за мъжете и 72.3% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 11.2 процентни пункта.

По брой на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години област Ямбол е на осемнадесето място в страната, след област Враца (52.1 хил.) и преди област Ловеч (44.4 хил.). По показателя коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на второ място след област Варна (79.8%) и преди област София (столица) (75.0%).