Статистиката: „Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2019 година“

 

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 6.5% повече в сравнение с 2018 година. Цената на постоянно затревените площи се увеличава над 3 пъти (табл. 1).

 

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2014 – 2019 година

 

                                                                                                                                                                          (Лв./дка)

Категории на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

633

785

858

969

811

864

Овощни насаждения

572

694

770

#

#

#

Лозя

272

441

349

#

#

#

Постоянно затревени площи

481

328

218

213

270

1000

 

 

 „ # “ – прекъснат ред

 

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2019 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област Перник.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  – 998 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 944 лв. и Стралджа – 911 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в общините Болярово – 677 лв. и Елхово – 635 лв. на декар.

 

Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2019 година

 

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 39 лв., което е с 5.4% повече спрямо 2018 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е със 109.1% по-висока спрямо предходната година (табл. 2).

 

 

 

 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2014 – 2019 година

                                                                                                                                        (Лв./дка)

Категории на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

32

33

34

37

37

39

Овощни насаждения

41

13

41

#

#

#

Лозя

..

19

44

#

#

#

Постоянно затревени площи

18

24

23

17

11

23

                           

 

„ ..“ – конфиденциални данни.

 „ # “ – прекъснат ред

 

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Ямбол – 47 лева. След нея са общините Тунджа – 45 лв. и Стралджа – 41 лева. Най-ниска е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Елхово – 33 лв. и Болярово – 23 лева.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток