Статистиката отчита по-малко новопостроени жилищи сгради в област Ямбол

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 38. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са с 5 по-малко , или с 31.3%, а жилищата в тях намаляват със 17, или с 30.9% (фиг. 1).

 

 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 45.5%, а с тухлена – 54.5%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (84.2%), а най-нисък на тези с една  стая – 2.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 4 251 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2021 г. намалява със 7.4%.    

 Жилищната площ също намалява – с 3.8% и достига 3 251 кв. метра (фиг. 2).

 

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 83.5 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 111.9 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.