Статистиката отчита по-малко нови жилищни сгради в областта

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 г. е 5, а новопостроените жилища в тях са 6. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите намаляват с 28.6%, а жилищата в тях – с 33.3% (фиг. 1).

 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 60.0%, а с тухлена – 40.0%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (83.3%), а най-нисък на тези с шест и повече стаи, съответно с 16.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2023 г. е 858 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява с 42.9%.

Жилищната площ също намалява – с 46.5% и достига 710 кв. метра (фиг. 2), спрямо съответното тримесечие на 2022 г.

 Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 165.6 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 143.0 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.