Статистиката отчита повече издадени разрешителни за жилищни сгради

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 81 жилища в тях и 10 115 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради със 7 717 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се увеличават с 27.8%, жилищата в тях – с два пъти, а общата им застроена площ – със 133.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад от 4.0%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 21.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 109.1%, жилищата в тях – с 52.8%, а общата им застроена площ – с 36.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 60.0% повече, докато съответната им РЗП намалява – с 10.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 351, Пловдив – 344, София – 191, Варна – 169 и Бургас – 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 099, Пловдив – 1 218, Бургас – 1 027, Варна – 933 и София – 401.

През третото тримесечие на 2023 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 14 жилищни сгради с 53 жилища в тях и с 5 966 кв. м РЗП и на 7 други сгради с 3 472 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 40.0%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ – над четири пъти. Започнатите други видове сгради са с 12.5% по-малко, а общата им застроена площ – с 0.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 55.6%, а броят на жилищата в тях – с над четири пъти, както и разгънатата им застроена площ – над пет пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 46.2%, а общата им застроена площ – с 44.3%.