Старт на учебната година в община „Тунджа“

Днес, 17 септември, в училищата на община „Тунджа” тържествено ще бъде открита новата учебна година.

По традиция всички учебни заведения ще бъдат посетени от представители на ръководството и администрацията на общината.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев ще бъде гост на ученици, учители и родители в обединено училище „Васил Левски”, с. Тенево от 09.00 часа.

Заместник-кметът Станчо Ставрев ще открие учебната година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица от 9.30 часа. Заместник-кметовете Георги Чалъков в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево от 9.00 часа, Ели Василева в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново от 10.00 часа, а секретарят на общината Андон Кръстев ще приветства учениците в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, от 10.00 часа.

Гости на откриването на другите училища ще бъдат Добринка Ангелова и Димитър Димитров / отдел „Образование и предучилищна подготовка“/ – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик от 09.00 часа, Цветанка Алексиева- секретар на МКБППМН, в ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево, от 09.00 часа, в НУ „Васил Левски“, с. Завой- Татяна Стоева /директор на дирекция „Други дейности по икономиката“/ от 09.00 часа, а училищата в селата Роза и Крумово – директор на дирекция „ТУСЕ“  Светлозар Грозев от 09.00 часа и директор на дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ Елка Гьорина от 10.00 часа.

Всички първокласници ще получат образователна книжка „Азбуката от А до Я“, а традиционният бележник на учителя ще бъде подарен на всеки преподавател от десетте учебни заведения на общината.