Старт на проект „На фокус“

Днес стартира изпълнението на  проект „На фокус“, който с поредица от обучения ще  цели повишаване капацитета, знанията и уменията на представители на местни и държавни власти да работят с граждани на трети страни, получили временна закрила.
Първото обучение се проведе в град Ямбол, като в него се включиха представители на Община Ямбол, Община Тунджа, Областна администрация Ямбол, ОДМВР-Ямбол (Служба Миграция), РЗИ, РУО-Ямбол, Окръжен съд-Ямбол, ДБТ-Ямбол, ТП на НОИ-Ямбол, РДСП-Ямбол и други.
Обучението се проведе от юрист, с дългогодишна практиката в областта на убежището и миграцията, както и с работа с уязвими групи.
Увеличаването на капацитета на местните власти помага за подобряване на качеството на живот и социалната интеграция на лицата с временна закрила и е в интерес на обществото като цяло.
Предстоят идентични обучения и в градовете Варна, Добрич, Бургас, Сливен.
Обучението в град Сливен ще се проведе на 29.09.2023 от 10.00 часа, в конферентна зала на ул.„Цар Освободител” № 1.