Старт на образователната програма “ „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

judge gavel on table

На 27 октомври в 13,30 ч. в Окръжен съд – Ямбол ще стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката за срок от 5 години, Окръжен съд – Ямбол избра да работи с ученици от 11 а клас, ПГ „Васил Левски”. В обучението тази година ще участват и прокурори от Окръжна прокуратура – Ямбол.

В учебната програма са включени десет теми, предварително съгласувани с директора на гимназията и класния ръководител на учениците. По предложение на МОН, образователната програма ще се изпълнява в рамките на часовете по „Етика и право” или в „Часа на класа”.

Занятията през учебната 2017/2018 ще се провеждат по предварително съгласуван график. Последният урок за обобщаване на наученото е насрочен за 22 юни, 2018 г.

Катя Няголова

Връзки с обществеността

judge gavel on table