Старт на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

С представяне на професиите съдия, прокурор и следовател пред ученици от 10 б клас на ПГ „Васил Левски” днес в Окръжен съд – Ямбол стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Николай Иванов запозна учениците със статута на магистратите, с функциите и структурата на съдебната власт, с видовете съдебни дела, както и с изискванията, на които трябва да отговарят тези, които искат да станат магистрати.

В учебната програма за 2018 – 2019 г. са включени десет теми, предварително съгласувани с директора на гимназията, както и с преподавателя по „Етика и право” Дафина Попова, в чиито часове ще се провежда образователната програма. Според предварителния график, последният урок за обобщаване на наученото и връчването на удостоверенията е насрочен за 16 април, 2019 г. В обучението на учениците са включени почти всички съдии от Окръжен съд – Ямбол. Темите, които ще се дискутират, са свързани с превенцията срещу употребата на  наркотични вещества, домашното насилие, трафика на хора, правата на децата в съдебните процедури и много други.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Окръжен съд – Ямбол работи по програмата от 2014 г.

Катя Няголова

Връзки с обществеността

   Окръжен съд – Ямбол