Стартира ремонтът на разделителнoто съоръжение на река Тунджа, чиито води ще бъдат отклонени по бетонираното корито

Във връзка със стартирането на строително-монтажни дейности по обект „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на река Тунджа при км. 31 +200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделитено съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“

 е належащо преустановяването на водния приток в единия ръкав на река Тунджа при км. 31+200 и в участъка от разделително съоръжение до отливната тръба при моста към улица „Индустриална“. За целта на 28 септември 2020 година /понеделник/ е съгласувано с Община Ямбол и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури речният приток по сегашното корито на реката да бъде спрян. Прииждащото водно количество на реката ще бъде отклонено към бетонираното корито на река Тунджа.

За максималното опазване на околната среда и прилежащата към реката ихтиофауна ще се заемат лица, чиято дейност отговаря за събирането и преместването на речното рибно количество от отбитото към действащото водно корито, както и почистването на дъното му. Към извършването на дейностите за опазване на околната среда ще се включат и доброволци.