Стартира процедурата по провеждане на единадесетото издание на ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА в Област Ямбол

За единадесета поред година в област Ямбол се организира конкурс за избор на Инвеститор на годината.
Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол, фирми със съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2016 година.
За отличия могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2016 г., в три категории:
Големи предприятия с 250 и повече заети лица
Средни предприятия от 50 до 249 наети лица
Малки предприятия до 49 наети лица
Критериите за класиране са реализирани инвестиции както следва:
1. Инвестиции за ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, завършени през 2016 г.
2. Социални инвестиции през 2016 г.
– новоразкрити работни места;
– насърчаване на заетостта чрез участие в европейски и национални програми, проекти и схеми;
– инвестиции в обучения, квалификация и социални придобивки за персонала.
3. Инвестиции за модернизация или за повишаване на производителността.
4. Инвестиции за иновации – създаване и внедряване на нови технологии и продукти.
Предложения за включване в конкурса могат да правят общините, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови организации и НПО, и граждани. За целта се попълва формуляр за участие /формуляр е качен на страницата на Областна администрация/.

Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област Ямбол до 02 декември 2016 г. вкл. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на електронна поща.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-2