Стартира обучение по български език – ниво А1 за граждани от трети държави търсещи международна закрила

   На 22.01.2024, в РПЦ-Харманли, стартира курс по български език, ниво А1, за граждани на трети държави търсещи международна закрила, в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.
   Курсът ще продължи 20 дни, покривайки ниво А1 на езикова подготовка по Български език, като уроците са всеки понеделник, вторник, четвъртък и петък. Обучението се провежда в кабинет, на територията на РПЦ-Харманли, осигурен с подкрепата на партньора по проекта- Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.
    В групата са включени 15 обучаеми, като 12 от тях за деца, а другите 3 са жени. Основен мотив на децата и техните родители, да повишат знанията си по Български език е желанието да стартират или да продължат образованието си в българско училище. Езиковата бариера е основна пречка, голяма част от децата, които живеят в РПЦ- Харманли, да не успяват да се включат в Българската образователна система.
    Според графика за провеждане на обучението, очаква се то да приключи на 23 февруари 2024.
В рамките на изпълнение на проекта, възможността за включване в обучението, обучителните материали, учебните комплекти, както и ежедневен кетъринг, са безплатни за обучаемите. Основен организатор на тази дейност е Български Червен кръст, който е и бенефициер по проекта.
   В рамките на проекта е планирано да бъде проведено още едно обучение по Български език- ниво А1. То ще бъде проведено във Варна, с индикативна начална дата 19.02.2024 и ще бъде насочено към граждани на трети държави с временна закрила.