Стартира обновяването на ул. „Преслав“ в Ямбол

С церемония по „първа копка“ днес бе даден официален старт на строително-монтажните дейности за ремонт и реконструкция на ул. „Преслав“ в Ямбол, в участъка между пл. „Боровец“ и кръстовището с ул. „Акация“.   

„Всеки един нов проект е едно ново изпитание. Ремонтът на ул. „Преслав“ в този участък е изключително важен и належащ, защото това е основна входно-изходна артерия на града. Всичко, което правим сега в целия град, чрез реализацията на различни проекти, дава нов облик на Ямбол, превръща го в значим областен  център“, заяви по време на церемонията кметът на Ямбол Георги Славов. В символичния старт на строителните работи участваха представители на фирмата-изпълнител на обекта „Технопътстрой“ ЕООД, на авторския и строителния надзор, също така народният представител д-р Юлиян Папашимов, общински съветници, членовете на екипа по проекта, медии и граждани. За успешен старт и протичане на ремонтните работи водосвет отслужи архиерейският наместник архимандрит Димитрий.

Основните строителни дейности бяха представени от ръководителя на проекта Красимира Петрова, зам.-кмет на община Ямбол. Те включват цялостен ремонт на пътната настилка, включително на кръстовищата в този отрязък. Ще бъдат подновени и тротоарните площи с полагане на настилка от бетонови павета, нови бордюри и др. Проектът включва още въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, в т. ч. подмяна на част от стълбовете, монтиране на нови пожарни кранове, както и обновяване на растителните видове по протежението на пътния участък.

Изпълнението на обект „Основен ремонт на участък от улица „Преслав”, на север от ул. „Димитър Благоев” до ул. „Акация“ се реализира по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие. Общата стойност на строително-монтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева. В рамките на същия проект се реализират още два обекта: втората част от ул. „Георги Раковски“, заключен в границите между ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Владимир Заимов“, както и централните паркови площи, източно от Безистена. Общата стойност на проекта е 7 684 369,75 лева.

Строително-ремонтните дейности по ул. „Преслав“ са планирани да приключат в рамките на 270 календарни дни. В този период участъкът от ул. „Преслав“ е затворен за движение като има въведена временна организация на движението и промени в маршрутните разписания на част от автобусните линии.