Стартира безплатна школа за програмиране

Най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас – Училища Телерик Академия, обяви днес старта на школа по програмиране за
ученици в 8-12 клас в Ямбол. Обучението е безплатно за децата, а кандидатстването е
отворено до 29 септември през сайта на Училищна Телерик Академия. Програмата в Ямбол се
реализира в сътрудничество с ПГ „Васил Левски” и финансовата подкрепа на Община Ямбол.
„Щастливи сме, че интересът към програмите ни расте с всяка изминала година, което е
показател за успеха им. В отговор на търсенето почти ще удвоим градовете, в които имаме
присъствие, и увеличаваме броя на школите си с над 40% спрямо 2018 г. За да продължаваме
да подготвяме все повече деца за професиите на бъдещето, разчитаме на подкрепата на
общини, фондации, бизнеси, училища и индивидуални дарители“, коментира Петър Шарков,
ръководител на Училищна Телерик Академия.
Кандидатстване и участие
От желаещите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да
кандидатстват онлайн и да се явят на входен тест.
Интерактивните обучения развиват логическото мислене и креативността на учениците,
техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Те се водят от опитни
преподаватели и специалисти по утвърдена методология и формат, съобразени с възрастта на
участниците. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна
Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в повисоко ниво или друга програма.
Обучения за 8-12 клас
Обученията са с практическа насоченост и подпомагат кариерната ориентация на учениците и
тяхната последваща професионална реализация.
В програмата „Разработка на игри“ участниците се запознават с едни от най-използваните
технологии в света: HTML, CSS и JavaScript. Научават как сами да създават интерактивни
компютърни игри и решават технологични проблеми. Повече информация може да бъде
намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.
За Училищна Телерик Академия
Училищна Телерик Академия е национална образователна инициатива на Фондация „Телерик
Академия“, която подготвя учениците от 1-ви до 12-ти клас за дигиталното бъдеще. През
учебната 2019-2020 г. тя ще организира безплатни програми в над 90 школи в 25 града в
страната, сред които София, Варна, Пловдив, Плевен, Враца, Разград и Габрово, както и за
първи път в: Абланица, Бургас, Доспат, Златоград, Рудозем, Монтана, Панагюрище, Първомай,
Силистра, Смолян и Харманли. Обученията в страната се реализират с подкрепата на
Фондация „Америка за България“.

За допълнителна информация: telerikacademy.com или във Facebook
facebook.com/TelerikAcademy и Twitter @TelerikAcademy