Сръчни ръце

И учихме, и пътувахме, и се забавлявахме, и творихме и най-накрая ето това сътворихме в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново по време на заниманията на Клуб по интереси „Моята родина, моят роден край“ по Проект „Твоят час“ с ръководител Таня Иванова!

Защото във Веселиново сме дейни и идейни!