Срещу трафика на хора

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение за доброволци на БМЧК – Ямбол на тема „Превенция на трафик на хора“. Обучител бе Александър Киров, представител на Фондация А21 – глобална неправителствена организация, която се бори срещу трафика на хора. Обучителят представи проблема за трафик на хора в България и в световен мащаб; запозна доброволците с различните методи за набиране на жертви на трафик; представи, признаците на робство по които могат да се разпознаят жертвите на трафик. По време на обучението бяха презентирани видовете трафик, характерни за България, а именно: трафик с цел сексуална експлоатация, с цел трудова експлоатация, просия, продажба на бебета и събиране на органи. Специално внимание беше отделено на социалната среда, която има изключително решаваща роля в трафикирането на хора – бедност, безработица, липса на образование, липса на перспектива, депресия и др. причини.


Изключително въздействащ бе клипът, пресъздаващ историята на една жена жертва на трафик, успяла да се спаси от робството.
Г-н Киров запозна доброволците на БМЧК с история на възникване на Фондация А 21, нейната мисия и реализирани дейности. Представи и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, където може всеки да се обади анонимно на безплатен номер 0800 20 100.
Участниците в обучението обсъдиха предстоящия Поход за Свобода, който ще се проведе на 20 октомври 2018г. по повод Европейския ден за борба с трафика на хора.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол