Срещу незаконната сеч

Съвместна акция на жандармерийски части, полицаи от РУ-Стралджа, горска стража и общинска охрана към община Стралджа се извършва в момента на територията на град Стралджа и околните села. Основната  цел на акцията е установяване и задържане на лица извършващи незаконна сеч на дърва. Написани са десетки актове и са конфискувани коне и каруци, като всички лица заловени в криминалната дейност са от ромския етнос.

Незаконната сеч на дърва е основен проблем, с който се сблъскват органите на реда и общинското ръководство в последните няколко години, като според специалисти щетите освен финансови могат да бъдат и екологични. Това дава достатъчен мотив акциите като днешната да бъдат системни и борбата срещу незаконната сеч да бъде приоритет на ръководството на Община Стралджа.