Среща с ученици

На 20.04.2017г. в НАОП – Ямбол се организира среща на ученици от ПМГ”Атанас Радев” и ПГ”Васил Левски” с лектори от Български Атомен Форум, АЕЦ”Козлодуй” и катедра „Топло и ядрена енергетика” към Технически университет – София. Учениците се запознаха с основните аспекти на българската ядрена енергетика ,с перспективите ,отговорностите и преимуществата да бъдеш оператор на ядрен блок и съответно какво представлява обучението по специалността „Ядрена енергетика” в Технически университет – София. Лектори бяха: Станислав Георгиев – изпълнителен секретар на Булатом; Младен Митев – Председател на българското ядрено дружество; Доц.Калин Филипов – зам.декан на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” на Технически университет – София; Деница Сгурова – Технически университет – София; Станимир Калбуров – оперативен персонал в АЕЦ”Козлодуй”